Steven H – Ik, Steven H (Goddeau)

12 oktober 2010


Met de opkomst en het succes van ’t Hof van Commerce en ABN meer dan tien jaar geleden werd een doos van Pandora geopend. Het ene na het andere hiphopcollectief besloot in eigen streektaal te rappen waarbij de flauwe humor, goedkope maatschappijkritiek en onbedoelde parodieën op het leven in de ruige achterbuurten van pakweg Zoerle-Parwijs afwisselend lachkrampen en plaatsvervangende gene veroorzaakten.

Nu ’t Hof van Commerce voor onbepaalde tijd in de koelkast zit en ABN niet langer dezelfde potten breekt, lijkt het ook voor de rest van het peloton afgelopen te zijn. Zelfs groepen die effectief iets te zeggen hadden zoals De Nihilisten of Sint-Andries MC’s doen er al een eeuwigheid het zwijgen toe. Dat net nu de Kasterse rapper Steven H opduikt, kan dan ook als een vloek en een zegen gelden: het momentum is al lang voorbij, maar tezelfdertijd is het geslagen gat groot genoeg om door een ambitieuze jonge kerel opgevuld te worden.

Hoewel ambitieus; als federaal ambtenaar valt het moeilijk om Steven H te verdenken van wat dan ook, laat staan ambities of inventiviteit. Ik Steven H mag dan ook als een aangename verrassing geklasseerd worden. De man die al enige jaren als MC een dubbelleven leidt, is zich perfect bewust van zijn beperkte raptalenten en relatief doorsnee leven. Maar liever dan zich de allure van gettokind aan te meten, kiest hij er voor de eigen beperking voluit uit te spelen.

In “’t Zit tegen” zorgt dit voor een hilarische zelfrelativerende reflectie op het eigen leven. Met de gretigheid van een jonge wolf schreeuwt Steven H de eigen miserie uit (een overvolle spitstrein, saai werk, een ongemakkelijke stoel,…) boven moddervette keyboards en pompende drums. Ook het meer introspectieve “Avvekeurd” met een speelse pianolijn en afgemeten bas als dominante thema’s, speelt in op het eigen ongeluk. Waar doorsnee hiphoppers vooral hun (vermeende) veroveringen uitgebreid bezingen, kiest Steven H. voor een andere aanpak.

=> Lees verder op Goddeau.Com