Vlaamse Rap geeft er de brui aan (maar niet heus)

21 januari 2015


Het slabakte reeds langer achter de schermen van www.vlaamserap.be, en de redactie zet nu ook definitief een punt achter het project. Doorslaggevende factoren voor de beslissing tot stopzetting zijn o.a. het sterk veranderde digitale landschap sinds de oprichting van de website in de zomer van 2008, en een gebrek aan draagvlak en ondersteuning.

Het project blijft echter trouw aan de oorspronkelijke doelstelling, nl. het documenteren en beschikbaar houden van het muzikale archief van het Vlaams-Nederlandstalige hiphopgenre. Om die reden gaat Vlaamse Rap niet offline, maar werd het dynamische platform omgetoverd naar een statische website, en als open source project gepubliceerd op Github.

Vlaamse Rap blijft "actief" op Twitter en Facebook, en in de toekomst zullen er ook nog occasioneel artikels gepubliceerd worden, voornamelijk naar aanleiding van nieuwe EP en album releases. Verder zal in de komende maanden het bestaande archief systematisch nagekeken en bijgewerkt worden door de redactie.

Rest ons nog een woordje van dank uit te spreken aan het adres van alle lezers, fans en artiesten voor de steun en interesse die in de voorbije 6 à 7 jaar betuigd werd. Merci!

Over dit artikel